SZPITAL POWIATOWY W CZARNKOWIE

PRACA \ KONKURSY


Data zamieszczenia: 07.06.2024

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie  zatrudni:

Pielęgniarki / Pielęgniarzy
do pracy  w następujących jednostkach/komórkach organizacyjnych:

- Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Nefrologicznym,
- Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej,
- Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
- Oddziale Pediatrycznym,
- Izbie Przyjęć

- Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym.

Wymagania:
- wykształcenie kierunkowe potwierdzone dyplomem, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia
10 lipca 2023 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych
rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

– prawo wykonywania zawodu,
– umiejętność współpracy w zespole,
– dobra organizacja pracy własnej,
– wysoka kultura osobista,
– odpowiedzialność za powierzone zadania,
– łatwość adaptacji do pojawiających się zmian,
– nastawienie na szukanie rozwiązań i usprawnień,
– komunikatywność, asertywność, odporność na stres,
– inicjatywa do rozwoju oraz poszerzania swoich kompetencji.
Korzyści:
- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
- dodatek stażowy od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności
od udokumentowanego stażu pracy,
- nagrody jubileuszowe,
- pakiet socjalny.

Dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do
zajmowanego stanowiska oraz inne dokumenty stwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata) prosimy przesłać
na pocztę elektroniczną e-mail:

kadry@zzozczarnkow.x.pl / piel@zzozczarnkow.x.pl lub na adres:
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie, ul. Kościuszki 96, 64-700 Czarnków.

W dokumentach aplikacyjnych prosimy umieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych
oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Czarnkowie przy ul. Kościuszki 96.

Twoje dane przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji. Masz prawo w każdym czasie wycofać swoją aplikację.

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Informacji udziela:
Naczelna Pielęgniarka - tel.: (67) 352 81 30 / Dział Zatrudnienia i Płac – tel.: (67) 352 81 76


Data zamieszczenia: 07.06.2024

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie  zatrudni:

Pielęgniarki / Pielęgniarzy
do pracy  w Przychodni Lekarza Rodzinnego we Wronkach


Wymagania:

- wykształcenie kierunkowe potwierdzone dyplomem, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2023 r.
w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych
niebędących przedsiębiorcami
– prawo wykonywania zawodu,
- kurs szczepień ochronnych,
– umiejętność współpracy w zespole,
– dobra organizacja pracy własnej,
– wysoka kultura osobista,
– odpowiedzialność za powierzone zadania,
– łatwość adaptacji do pojawiających się zmian,
– nastawienie na szukanie rozwiązań i usprawnień,
– komunikatywność, asertywność, odporność na stres,
– inicjatywa do rozwoju oraz poszerzania swoich kompetencji.

Korzyści:
- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
- dodatek stażowy od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności
od udokumentowanego stażu pracy,
- nagrody jubileuszowe,
- pakiet socjalny.

Dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane
do zajmowanego stanowiska oraz inne dokumenty stwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata) prosimy
przesłać na pocztę elektroniczną e-mail:
kadry@zzozczarnkow.x.pl / piel@zzozczarnkow.x.pl lub na adres:
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie, ul. Kościuszki 96, 64-700 Czarnków.

W dokumentach aplikacyjnych prosimy umieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych
oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Czarnkowie przy ul. Kościuszki 96.
Twoje dane przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji. Masz prawo w każdym czasie wycofać swoją aplikację.

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Informacji udziela:
Naczelna Pielęgniarka - tel.: (67) 352 81 30 / Dział Zatrudnienia i Płac – tel.: (67) 352 81 76


Data zamieszczenia: 06.06.2024

ogloszenie06 06 2024

PLIKI DO POBRANIA


Data zamieszczenia: 28.05.2024

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie celem możliwości utworzenia
poradni okulistycznej oraz diabetologicznej poszukuje do współpracy lekarzy specjalistów.

Oferujemy:
– zatrudnienie na zasadach umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej,
– pracę w życzliwej i przyjaznej atmosferze.

Wymagania:
- wykształcenie wyższe medyczne,
- ukończona specjalizacja w odpowiednim zakresie,
- aktualne prawo wykonywania zawodu,
- profesjonalizm i partnerstwo w podejściu do pacjenta,
- znajomość obsługi komputera.

Wymagania pożądane:
– umiejętność współpracy w zespole,
– dobra organizacja pracy własnej,
– wysoka kultura osobista,
– odpowiedzialność za powierzone zadania.

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o kontakt z:
Działem Zatrudnienia i Płac – tel: (67) 352-81-76 ; e- mail :kadry@zzozczarnkow.x.pl


Data zamieszczenia: 16.05.2024

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie  zatrudni:
Statystyka medycznego

Oferujemy:
- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
- możliwość rozwoju zawodowego.

Wymagania:
- wykształcenie minimum średnie,
- bardzo dobra umiejętność obsługi komputera oraz pakietu MS Office (w szczególności Excel),
- bardzo dobra organizacja pracy własnej, dokładność,
- zdolności analityczne,
- znajomość ustawy o działalności leczniczej oraz innych przepisów prawa związanych ze świadczeniem oraz kontraktowaniem usług medycznych,
- odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu,
- zaangażowanie i wysokie poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania,
– nastawienie na szukanie rozwiązań i usprawnień,
– komunikatywność, asertywność

Korzyści:
- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
- dodatek stażowy od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności
od udokumentowanego stażu pracy
- nagrody jubileuszowe
- pakiet socjalny
Dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska oraz inne dokumenty stwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata) prosimy przesłać na pocztę elektroniczną e-mail: kadry@zzozczarnkow.x.pl
lub na adres: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie, ul. Kościuszki 96, 64-700 Czarnków.
W dokumentach aplikacyjnych prosimy umieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie przy ul. Kościuszki 96.

Twoje dane przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji. Masz prawo w każdym czasie wycofać swoją aplikację.

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Informacji udziela Dział Zatrudnienia i Płac – tel.: (67) 352 81 76


Data zamieszczenia: 23.04.2024

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie  zatrudni:

Pielęgniarki / Pielęgniarzy
do pracy  w Przychodni Lekarza Rodzinnego we Wronkach


Wymagania:

- wykształcenie kierunkowe potwierdzone dyplomem, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2023 r.
w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych
niebędących przedsiębiorcami
– prawo wykonywania zawodu,
- kurs szczepień ochronnych,
– umiejętność współpracy w zespole,
– dobra organizacja pracy własnej,
– wysoka kultura osobista,
– odpowiedzialność za powierzone zadania,
– łatwość adaptacji do pojawiających się zmian,
– nastawienie na szukanie rozwiązań i usprawnień,
– komunikatywność, asertywność, odporność na stres,
– inicjatywa do rozwoju oraz poszerzania swoich kompetencji.

Korzyści:
- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
- dodatek stażowy od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności
od udokumentowanego stażu pracy,
- nagrody jubileuszowe,
- pakiet socjalny.

Dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane
do zajmowanego stanowiska oraz inne dokumenty stwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata) prosimy
przesłać na pocztę elektroniczną e-mail:
kadry@zzozczarnkow.x.pl / piel@zzozczarnkow.x.pl lub na adres:
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie, ul. Kościuszki 96, 64-700 Czarnków.

W dokumentach aplikacyjnych prosimy umieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych
oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Czarnkowie przy ul. Kościuszki 96.
Twoje dane przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji. Masz prawo w każdym czasie wycofać swoją aplikację.

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Informacji udziela:
Naczelna Pielęgniarka - tel.: (67) 352 81 30 / Dział Zatrudnienia i Płac – tel.: (67) 352 81 76


Data zamieszczenia: 23.04.2024

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie pilnie zatrudni lekarzy o specjalności
otolaryngologia do pracy w Poradni Otolaryngologicznej

Oferujemy:
– zatrudnienie na zasadach umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej,
– pracę w życzliwej i przyjaznej atmosferze.

Wymagania:
- wykształcenie wyższe medyczne,
- ukończona specjalizacja z otolaryngologii,
- aktualne prawo wykonywania zawodu,
- profesjonalizm i partnerstwo w podejściu do pacjenta,
- znajomość obsługi komputera.

Wymagania pożądane:
– umiejętność współpracy w zespole,
– dobra organizacja pracy własnej,
– wysoka kultura osobista,
– odpowiedzialność za powierzone zadania.

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o kontakt z:
Działem Zatrudnienia i Płac – tel: (67) 352-81-76 ; e- mail : kadry@zzozczarnkow.x.pl


Data zamieszczenia: 18.04.2024

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie  zatrudni:

Pielęgniarki / Pielęgniarzy
do pracy  w następujących jednostkach/komórkach organizacyjnych:

- Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Nefrologicznym,
- Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej,
- Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
- Oddziale Pediatrycznym,
- Izbie Przyjęć

- Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym.

Wymagania:
- wykształcenie kierunkowe potwierdzone dyplomem, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia
10 lipca 2023 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych
rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

– prawo wykonywania zawodu,
– umiejętność współpracy w zespole,
– dobra organizacja pracy własnej,
– wysoka kultura osobista,
– odpowiedzialność za powierzone zadania,
– łatwość adaptacji do pojawiających się zmian,
– nastawienie na szukanie rozwiązań i usprawnień,
– komunikatywność, asertywność, odporność na stres,
– inicjatywa do rozwoju oraz poszerzania swoich kompetencji.
Korzyści:
- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
- dodatek stażowy od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności
od udokumentowanego stażu pracy,
- nagrody jubileuszowe,
- pakiet socjalny.

Dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do
zajmowanego stanowiska oraz inne dokumenty stwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata) prosimy przesłać
na pocztę elektroniczną e-mail:

kadry@zzozczarnkow.x.pl / piel@zzozczarnkow.x.pl lub na adres:
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie, ul. Kościuszki 96, 64-700 Czarnków.

W dokumentach aplikacyjnych prosimy umieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych
oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Czarnkowie przy ul. Kościuszki 96.

Twoje dane przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji. Masz prawo w każdym czasie wycofać swoją aplikację.

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Informacji udziela:
Naczelna Pielęgniarka - tel.: (67) 352 81 30 / Dział Zatrudnienia i Płac – tel.: (67) 352 81 76


Data zamieszczenia: 12.04.2024

konkurs ofert nr7 2024

PLIKI DO POBRANIA


Data zamieszczenia: 10.04.2024

konkurs ofert nr3 2024

PLIKI DO POBRANIA


Data zamieszczenia: 10.04.2024

konkurs ofert nr4 2024

PLIKI DO POBRANIA


Data zamieszczenia: 10.04.2024

konkurs ofert nr5 2024

 PLIKI DO POBRANIA


Data zamieszczenia: 10.04.2024

konkurs ofert nr6 2024

PLIKI DO POBRANIA


Data zamieszczenia: 08.04.2024

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie zatrudni:

Kierownika Działu Metodyczno - Organizacyjnego

Kompleksowa realizacja zadań i obowiązków należących do Działu Metodyczno - Organizacyjnego zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie

Oferujemy:
- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
- możliwość rozwoju zawodowego.
Wymagania:
- wykształcenie wyższe kierunkowe – preferowane ekonomiczne,
- posiadanie minimum 3 lata stażu pracy na stanowisku kierowniczym,
- bardzo dobra znajomość przepisów prawa, obowiązujących na wymaganym stanowisku i umiejętność stosowania prawa w praktyce,
- doświadczenie w rozliczaniu świadczeń w ramach NFZ, przygotowaniu ofert z zakresu świadczeń zdrowotnych dla NFZ,
- bardzo dobra umiejętność obsługi komputera oraz pakietu MS Office (w szczególności Excel, Word) oraz korzystania z programów i narzędzi informatycznych wspomagających pracę Działu i Szpitala,
- umiejętność planowania i organizacji pracy, kierowanie zespołem pracowniczym,
- umiejętność samodzielnej pracy i samodzielnego rozwiązywania problemów,
- zaangażowanie i wysokie poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania,
- komunikatywność, dyspozycyjność, kreatywność, wysoka kultura osobista.
Dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska oraz inne dokumenty stwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata) prosimy przesłać na pocztę elektroniczną e-mail: kadry@zzozczarnkow.x.pl lub na adres: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie, ul. Kościuszki 96, 64-700 Czarnków.
W dokumentach aplikacyjnych prosimy umieścić klauzulę: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie przy ul. Kościuszki 96.
Twoje dane przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji. Masz prawo w każdym czasie wycofać swoją aplikację.

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Informacji udziela Dział Zatrudnienia i Płac – tel.: (67) 352 81 76


Data zamieszczenia: 26.03.2024

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie zatrudni na pełen etat diagnostów laboratoryjnych z aktualnym PWZDL oraz techników analityki medycznej.

Mile widziane doświadczenie w zakresie mikrobiologii.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Działem Zatrudnienia i Płac tel. 67 352 81 76

lub kierownikiem Działu Diagnostyki Laboratoryjnej tel. 67 352 81 34


Data zamieszczenia: 15.03.2024

 

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie  zatrudni:

Specjalistę ds. Epidemiologii/Pielęgniarkę Epidemiologiczną

Opis stanowiska:
- realizowanie kompleksowych zadań w zakresie profilaktyki i kontroli zakażeń szpitalnych
- organizowanie szkoleń personelu w zakresie profilaktyki zwalczania zakażeń szpitalnych
- współdziałanie w wypracowywaniu strategii działań szpitala w zakresie profilaktyki i zwalczania zakażeń szpitalnych
- rejestrowanie i monitorowanie zakażeń szpitalnych
- opracowywanie, wdrażanie, opiniowanie standardów i procedur w zakresie profilaktyki i zwalczania zakażeń szpitalnych
- współpraca z członkami Komitetu i Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych w zakresie realizacji programu profilaktyki i kontroli zakażeń
- współpraca z zespołem terapeutycznym zespołem ds. jakości, służbami medycyny pracy, inspektorem BHP, instytucjami zewnętrznymi (kontrolującymi, naukowymi i opiniotwórczymi) w zakresie profilaktyki i kontroli zakażeń
- koordynowanie realizacji programu zapobiegania i kontroli zakażeń szpitalnych
- zapewnienie jakości opieki nad pacjentem w zakresie profilaktyki zakażeń szpitalnych
- nadzorowanie stanu sanitarno-higienicznego oddziałów i komórek organizacyjnych szpitala
- nadzorowanie funkcjonowania standardów, procedur z zakresu profilaktyki zakażeń szpitalnych
- dokumentowanie prowadzonych działań w zakresie profilaktyki i zwalczania zakażeń szpitalnych
- nadzór nad stanem sanitarno-epidemiologicznym Szpitala
- koordynacja w zakresie opracowywania planów dotyczących segregacji, transportu, gromadzenia i utylizacji odpadów zgodnych z zasadami gospodarowania odpadami i wymaganiami ochrony środowiska
- opracowywanie, aktualizacja i sukcesywne wdrażanie procedur kontroli i rejestracji zakażeń szpitalnych
- współuczestnictwo w tworzeniu rekomendacji, procedur i standardów zgodnych z aktualną wiedzą w zakresie epidemiologii

Wymagania:
- doświadczenie w zawodzie mile widziane
- wykształcenie kierunkowe potwierdzone dyplomem, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami
- skrupulatność i dokładność w działaniu
- łatwość adaptacji do pojawiających się zmian
- nastawienie na szukanie rozwiązań i usprawnień
- komunikatywność, asertywność, odporność na stres
- inicjatywa do rozwoju oraz poszerzania swoich kompetencji

Korzyści:
- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
- dodatek stażowy od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy
- nagrody jubileuszowe
- pakiet socjalny
Dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska oraz inne dokumenty stwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata) prosimy przesłać na
pocztę elektroniczną e-mail: kadry@zzozczarnkow.x.pl
lub na adres: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie, ul. Kościuszki 96, 64-700 Czarnków.

W dokumentach aplikacyjnych prosimy umieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie przy ul. Kościuszki 96.
Twoje dane przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji. Masz prawo w każdym czasie wycofać swoją aplikację.

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Informacji udziela Dział Zatrudnienia i Płac – tel.: (67) 352 81 76


Data zamieszczenia: 15.03.2024

 

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie  zatrudni:

Elektroradiologów/Techników RTG w Dziale Diagnostyki Obrazowej

Kompleksowa realizacja zadań i obowiązków należących do Działu
Diagnostyki Obrazowej zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie

Wymagania:
- doświadczenie w zawodzie mile widziane
- wykształcenie kierunkowe potwierdzone dyplomem, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami
- umiejętność sprawnej obsługi aparatury rentgenowskiej
- wysoka kultura osobista
- zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań

Opis stanowiska:
- udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu radiologii
- postępowanie z pacjentem zgodnie z przyjętymi w placówce procedurami
- prowadzenie dokumentacji medycznej wg. obowiązujących przepisów

Korzyści:
- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
- dodatek stażowy od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy
- nagrody jubileuszowe
- pakiet socjalny
Dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska oraz inne dokumenty stwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata) prosimy przesłać na
pocztę elektroniczną e-mail: kadry@zzozczarnkow.x.pl
lub na adres: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie, ul. Kościuszki 96, 64-700 Czarnków.

W dokumentach aplikacyjnych prosimy umieścić klauzulę: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie przy ul. Kościuszki 96.
Twoje dane przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji. Masz prawo w każdym czasie wycofać swoją aplikację.

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Informacji udziela Dział Zatrudnienia i Płac – tel.: (67) 352 81 76


Data zamieszczenia: 30.01.2024

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie zatrudni:

Kierownika Działu Metodyczno - Organizacyjnego

Kompleksowa realizacja zadań i obowiązków należących do Działu Metodyczno - Organizacyjnego zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie

Oferujemy:
- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
- możliwość rozwoju zawodowego.
Wymagania:
- wykształcenie wyższe kierunkowe – preferowane ekonomiczne,
- posiadanie minimum 3 lata stażu pracy na stanowisku kierowniczym,
- bardzo dobra znajomość przepisów prawa, obowiązujących na wymaganym stanowisku i umiejętność stosowania prawa w praktyce,
- doświadczenie w rozliczaniu świadczeń w ramach NFZ, przygotowaniu ofert z zakresu świadczeń zdrowotnych dla NFZ,
- bardzo dobra umiejętność obsługi komputera oraz pakietu MS Office (w szczególności Excel, Word) oraz korzystania z programów i narzędzi informatycznych wspomagających pracę Działu i Szpitala,
- umiejętność planowania i organizacji pracy, kierowanie zespołem pracowniczym,
- umiejętność samodzielnej pracy i samodzielnego rozwiązywania problemów,
- zaangażowanie i wysokie poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania,
- komunikatywność, dyspozycyjność, kreatywność, wysoka kultura osobista.
Dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska oraz inne dokumenty stwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata) prosimy przesłać na pocztę elektroniczną e-mail: kadry@zzozczarnkow.x.pl lub na adres: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie, ul. Kościuszki 96, 64-700 Czarnków.
W dokumentach aplikacyjnych prosimy umieścić klauzulę: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie przy ul. Kościuszki 96.
Twoje dane przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji. Masz prawo w każdym czasie wycofać swoją aplikację.

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Informacji udziela Dział Zatrudnienia i Płac – tel.: (67) 352 81 76


Data zamieszczenia: 12.01.2024

Ogłoszenie konkurs oddział

Data zamieszczenia: 12.01.2024 Ogłoszenie
Data zamieszczenia: 12.01.2024 Wzór umowy
Data zamieszczenia: 12.01.2024 SWKO
Data zamieszczenia: 12.01.2024 Załączniki
Data zamieszczenia: 08.04.2024 Unieważnienie


Data zamieszczenia: 12.01.2024

Ogłoszenie konkurs OIOM

Data zamieszczenia: 12.01.2024 Ogłoszenie
Data zamieszczenia: 12.01.2024 Wzór umowy
Data zamieszczenia: 12.01.2024 SWKO
Data zamieszczenia: 12.01.2024 Załączniki
Data zamieszczenia: 08.04.2024 Unieważnienie


Data zamieszczenia: 10.01.2024

10012024rIIOgłoszeniePielOddziałowe

Data zamieszczenia: 10.01.2024 OGŁOSZENIE
Data zamieszczenia: 01.02.2024 POSTĘPOWANIE


Data zamieszczenia: 07.12.2023

ogłoszenie07.12.2023

Data zamieszczenia: 07.12.2023 Ogłoszenie
Data zamieszczenia: 07.12.2023 Wzór umowy
Data zamieszczenia: 07.12.2023 SWKO
Data zamieszczenia: 07.12.2023 Załączniki

Data zamieszczenia: 19.12.2023 Rozstrzygnięcie postępowania


Data zamieszczenia: 30.11.2023

Ogłoszenie 30.11.2023 skan

Data zamieszczenia: 30.11.2023 OGŁOSZENIE
Data zamieszczenia: 03.01.2024 POSTĘPOWANIE


Data zamieszczenia: 25.10.2023

ogłoszenie 25.10.jpg

OGŁOSZENIE

ZAŁACZNIKI

ROZSTRZYGNIĘCIE


Data zamieszczenia: 11.10.2023

Ogłoszenie 11.10.2023 01

OGŁOSZENIE

ZAŁACZNIKI

ROZSTRZYGNIĘCIE


Data zamieszczenia: 04.09.2023

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie  zatrudni:

Specjalistę ds. Zamówień Publicznych

Oferujemy:
- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę/umowę cywilnoprawną,
- możliwość rozwoju zawodowego.

Wymagania:
- wykształcenie wyższe – preferowane prawnicze, ekonomiczne, administracyjne oraz studia podyplomowe, kursy, szkolenia z zakresu zamówień publicznych,
- posiadanie minimum 3 lata stażu pracy na stanowisku związanym z zamówieniami publicznymi,
- bardzo dobra znajomość przepisów prawa obowiązujących na wymaganym stanowisku, szczególnie prawa zamówień publicznych oraz ustawy
o finansach publicznych i umiejętność stosowania prawa w praktyce,
- bardzo dobra umiejętność obsługi komputera oraz korzystania z programów
i narzędzi informatycznych,
- doświadczenie w realizacji projektów, szczególnie finansowych ze środków UE,
- umiejętność samodzielnej pracy,
- odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia.

Dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska oraz inne dokumenty stwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata) prosimy przesłać na pocztę elektroniczną
e-mail: kadry@zzozczarnkow.x.pl lub na adres: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Czarnkowie, ul. Kościuszki 96, 64-700 Czarnków.
W dokumentach aplikacyjnych prosimy umieścić klauzulę: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO).”
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie przy ul. Kościuszki 96.
Twoje dane przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji. Masz prawo w każdym czasie wycofać swoją aplikację.

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Informacji udziela Dział Zatrudnienia i Płac – tel.: (67) 352 81 76


Data zamieszczenia: 25.08.2023

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie pilnie zatrudni:

Lekarzy do pracy w Oddziałach :

Chorób Wewnętrznych, Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Pediatrycznym.

Oferujemy:
- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę / umowę cywilnoprawną,
- pracę w życzliwej i przyjaznej atmosferze.

Wymagania:
- wykształcenie wyższe medyczne,
- ukończona specjalizacja w odpowiednim zakresie,
- aktualne prawo wykonywania zawodu,
- profesjonalizm i partnerstwo w podejściu do pacjenta,
- znajomość obsługi komputera.

Wymagania pożądane:
- umiejętność współpracy w zespole,
- dobra organizacja pracy własnej,
- wysoka kultura osobista,
- odpowiedzialność za powierzone zadania.

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o kontakt z:
Działem Zatrudnienia i Płac – tel.: (67) 352-81-76; e- mail: kadry@zzozczarnkow.x.pl


Data zamieszczenia: 25.08.2023

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie pilnie zatrudni:

  1. Lekarzy do pracy w Izbie Przyjęć.
  2. Lekarzy do pracy w Zespole Ratownictwa Medycznego.
  3. Lekarzy do pracy w Dziale Diagnostyki Obrazowej.
  4. Lekarzy do pracy w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.
  5. Lekarzy do pracy w Zespole Poradni Specjalistycznych w Czarnkowie, we Wronkach i Drawsku.
  6. Lekarzy do pracy w Przychodni Lekarza Rodzinnego we Wronkach.

Oferujemy:
- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę / umowę cywilnoprawną,
- pracę w życzliwej i przyjaznej atmosferze.

Wymagania:
- wykształcenie wyższe medyczne,
- ukończona specjalizacja w odpowiednim zakresie,
- aktualne prawo wykonywania zawodu,
- profesjonalizm i partnerstwo w podejściu do pacjenta,
- znajomość obsługi komputera.

Wymagania pożądane:
- umiejętność współpracy w zespole,
- dobra organizacja pracy własnej,
- wysoka kultura osobista,
- odpowiedzialność za powierzone zadania.

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o kontakt z:
Działem Zatrudnienia i Płac – tel.: (67) 352-81-76; e- mailkadry@zzozczarnkow.x.pl


Data zamieszczenia: 25.08.2023

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie poszukuje pielęgniarek / pielęgniarzy do pracy w oddziałach szpitalnych:
- Oddziale Chorób Wewnętrznych
- Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej

- Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
- Oddziale Pediatrycznym

- Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym
Oferujemy:
– pracę na pełen etat w oparciu o umowę o pracę,
– pracę w życzliwej i przyjaznej atmosferze.
Wymagania:
– wykształcenie kierunkowe oraz prawo wykonywania zawodu,
– znajomość obsługi komputera.
Wymagania pożądane:
– umiejętność współpracy w zespole,
– dobra organizacja pracy własnej,
– wysoka kultura osobista,
– odpowiedzialność za powierzone zadania.


Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o kontakt z:

Naczelną Pielęgniarką tel: (67) 352-81-30, e- mail: piel@zzozczarnkow.x.pl

lub

Działem Zatrudnienia i Płac – tel: (67) 352-81-76, e- mail : kadry@zzozczarnkow.x.pl,


Data zamieszczenia: 25.08.2023

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie zatrudni na pełen etat diagnostów laboratoryjnych z aktualnym PWZDL oraz techników analityki medycznej.

Mile widziane doświadczenie w zakresie mikrobiologii.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Działem Zatrudnienia i Płac tel. 67 352 81 76

lub kierownikiem Działu Diagnostyki Laboratoryjnej tel. 67 352 81 34