SZPITAL POWIATOWY W CZARNKOWIE

HISTORIA

 

    

 

 Kronika Zespołu Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie

za okres 1945-1983 napisana przez Pana Zygmunta Saję.

Plik do pobrania.


      Czarnkowski szpital w pierwotnej swej postaci zbudowany został w 1895 roku. Jego ówczesne możliwości, w porównaniu do dzisiejszych, były bardzo skromne. Już w fazie projektowania założono bowiem, że jego warunki lokalowe pozwolą na jednoczesną hospitalizację tylko 25 chorych i wydaje się, że liczba ta w zupełności zabezpieczała miasto i najbliższą okolicę. Stan ten, niezmieniony, trwał aż do zakończenia II Wojny Światowej, czyli do 1945 roku.

W czasie działań wojennych i tuż po wyzwoleniu Czarnkowa, leczono w nim głównie rannych żołnierzy. W tych latach były też i takie okresy, w których z uwagi na wzrost ilości rannych, zaszła potrzeba zorganizowania dla nich dodatkowych pomieszczeń i takie wygospodarowano w budynku obecnej przychodni. Gdy to nie wystarczało, wspierano się lokalami prywatnymi. Szpitalnym pacjentom opiekę lekarską, w czasie okupacji i zaraz po wyzwoleniu, zapewniał dr Kwasek Stefan, który pełnił równocześnie funkcję dyrektora. Wspierały go w tym pielęgniarki- zakonnice ze Zgromadzenia Służebniczek NMP.

 W tym czasie zorganizowano szereg szkoleń i kursów przygotowujących do pracy w szpitalu przyszłą kadrę pielęgniarek i salowych wywodzących się z mieszkanek Czarnkowa.

Po śmierci dr Kwaska (10.07.48), nowym dyrektorem został chirurg Stefan Mirski  i funkcję tą piastował do października 1950 roku. Wówczas kierowanie szpitalem przeszło w ręce dr Juliana Lorkiewicza  a w codziennej pracy medycznej wspierali go absolwenci Akademii Medycznej: Jolanta i Henryk Mikołajczykowie.

Dotąd szpitale powiatowe, podobnie jak w okresie międzywojennym, nie miały podziałów na poszczególne oddziały. Dyrektor był równocześnie chirurgiem, internistą, pediatrą i położnikiem. W roku 1945, wykorzystując barak wybudowany jeszcze przez okupanta, uruchomiono w nim oddział zakaźny. Również w tym czasie rozpoczęto masowe szczepienia przeciwgruźlicze a wykonywały ją specjalne ekipy medyczne z Danii. Specjaliści ci mieszkali w jednym z pawilonów szpitalnych, który później aż do lat 60-tych nazywano „ekipą".

W 1950 w baraku utworzono oddział dziecięcy, który po pewnym czasie z uwagi na warunki sanitarne został przeniesiony do pomieszczeń internatu Liceum Ogólnokształcącego, gdzie działał aż do 1975 r., wówczas oddział ten przeniesiono do nowo wybudowanej części szpitala. W latach 1962/1963 wybudowano Magazyn Rezerw Terenowych, w 1965 uruchomiono pralnię mechaniczną, a na przełomie lat 1976/1977 wybudowano łącznik pomiędzy budynkiem głównym szpitala, a jego nową częścią. Znalazły się tam dodatkowe pomieszczenia, które pozwoliły na odciążenie budynku starego i przeprowadzenie w nim remontu. Po jego zakończeniu, zreorganizowano pracę szpitala, roz­dzielając poszczególne oddziały i dokonano nowej ich lokalizacji. W tej formie funkcjonował szpital czarnkowski aż do ubiegłego roku, kiedy to zakończono budowę nowego, w pełni nowoczesnego skrzydła, spełniającego wszystkie wymagane standardy.

Kolejnym krokiem obecnej dyrekcji szpitala jest prowadzenie dalszej jego modernizacji, takiej by wszystkie jego oddziały spełniały wymogi stawiane nowoczesnym placówkom służby zdrowia.

 


 

history
history history
history
history history
history
history history
history
history history
history
history history
history
history history
history
history history
history
history history
history
history history
history
history history
history
history history
history
history history
history
history history
history
history history
history
history history
history
history history
history
history history
history
history history
history
history history
history
history history
history
history history
history
history history
history
history history
history
history history
history
history history
history
history history

 


Zdjęcia przed rozbudową z 2010-2011 roku:

2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009
2009
2009 2009