SZPITAL POWIATOWY W CZARNKOWIE

PRZETARGI


Data zamieszczenia 07.08.2023r.

Postępowanie: ZP/PN/9/2023 Dostawa aparatu RTG do pracowni we Wronkach (ID 803237) platformazakupowa.pl

 


Data zamieszczenia 19.07.2023r.

Postępowanie: ZP/PN/8/2023 Usługa żywienia pacjentów Szpitala Powiatowego w Czarnkowie (ID 795684) platformazakupowa.pl


Data zamieszczenia 17.07.2023r.

Postępowanie Nr ZP/TP/7/2023  "Przebudowa części II piętra budynku A i D Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie, dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii" postępowanie prowadzone na platformie ezamówienia.gov.pl


Data zamieszczenia 19.06.2023r. 

Postępowanie : ZP/TP/6/2023  "Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie.
Przebudowa części II piętra budynku A i D Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie, dla potrzeb
Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii" - postępowanie prowadzone na platformie  ezamowienia.gov.pl


Data zamieszczenia: 07.06.2023

Postępowanie: ZP/PN/2/2023 Dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu „Zakup sprzętu medycznego w ZZOZ w Czarnkowie celem przeprowadzenia działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków zdrowotnych oraz zwiększenia odporności systemu zdrowia i dostępności do usług w Wielkopolsce" (ID 777536):platformazakupowa.pl


Data zamieszczenia: 30.05.2023

ZP/TP/5/2023 Sukcesywne dostawy paneli do wieloparametrowego PCR (multipleks PCR) wraz z dzierżawą analizatora.
(ID 773967)
 platformazakupowa.pl


Data zamieszczenia: 28.04.2023

ZP/TP/4/2023 Sukcesywne dostawy materiałów dezynfekcyjnych (ID 761682): platformazakupowa.pl


Data zamieszczenia: 28.04.2023

Sukcesywne dostawy materiałów szewnych i staplerów (ID 761645): platformazakupowa.pl


Data zamieszczenia: 10.02.2023

ZP/TP/2/2023 Usługa prania bielizny szpitalnej (ID 726716): platformazakupowa.pl


Data zamieszczenia: 20.01.2023

Postępowanie: Sprzątanie i utrzymanie czystości w pomieszczeniach szpitalnych, administracyjnych oraz terenów zewnętrznych, transportu wewnętrznego, współdziałania z personelem medycznym w zakresie opieki nad pacjentem (ID 718131): platformazakupowa.pl


Data zamieszczenia: 05.01.2023

ZP/TP/1/2023 Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych. Użyczenie 8 szt. pojemników (ID 712822): platformazakupowa.pl